Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1  Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603)

2. Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 r.
3. Święto niepodległości 11 listopada 2018 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt.2  Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603)

 

5. Nowy Rok 1 stycznia 2019r. ( wtorek)
6. Trzech Króli 6 stycznia 2019 r. (niedziela)
7. Ferie zimowe 14-27 styczeń 2019 r.

województwa: kujawsko-pomorskie i in.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

9. Egzamin ósmoklasisty 15 kwietna 2019 r.(poniedziałek)- język polski

16 kwietnia 2019 r.(wtorek) –  matematyka

17 kwietnia 2019 r.  (środa) – język obcy nowożytny

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

10. Egzamin gimnazjalny 10 kwietna 2019 r.(środa)- część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r.(czwartek) –  część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r.  (piątek) – język obcy nowożytny

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 

11. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12. Święto Pracy 1 maja 2019 r. (środa)
13. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2018 r. (piątek)
14. Egzamin maturalny  od 6 do 25 maja 2019 r.

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 

15. Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. (czwartek)
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

17. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(dodatkowe oprócz świąt)

 

  • 2 listopada 2018r. (piątek) – SP, G i LO – wolne
  • 10,11,12 kwietnia 2019r. (środa, czwartek, piątek) – III G- egzaminy; LO, SP – pracuje
  • 15,16,17 kwietnia 2019r. (poniedziałek, wtorek, środa) – VIII SP – egzaminy; SP – wolne; G i LO – pracuje
  • 2 maja 2019r. (czwartek) – SP, G i LO – wolne
  • 6,7,8 maja 2019r. (wtorek, środa, czwartek) – III LO – egzaminy; I, II kl. LO – wolne; SP i G – pracuje

 

Uwaga:  

  • w dni wolne należy zapewnić opiekę dla uczniów, szczególnie – SP  – świetlica
  • przedszkole pracuje normalnie lub w zmniejszonej ilości oddziałów