Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły mgr inż. Janusz Iwański
Wicedyrektor mgr Joanna Ziółkowska
Wicedyrektor mgr Danuta Szwed-Salejko

Pedagodzy Szkolni

Ziółkowska Joanna
Radosz Paulina

 

Kadra pedagogiczna

Affelt Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Betkier Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
Bortnowska Grażyna biologia, przyroda, informatyka
Buzuk Alicja wychowanie fizyczne,  EDB, WDŻ
Cołbecka Izabela język niemiecki,
Deręgowska Kamila język niemiecki,
Dobrzyńska Aneta język polski
Drapała Janusz historia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, historia i społeczeństwo
Dyrda Sylwia język polski
Ewertowska Anna język angielski, WDŻ
Figurski Bartłomiej wychowanie fizyczne
Gąsiorowska Marzena plastyka, muzyka, religia
Gręźlikowska-Ramlau Ewelina biblioteka, rewalidacja, język polski
Iwańska Maria matematyka, chemia
Iwański Janusz chemia
Jaskólski Seweryn plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
Kacprowicz Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, technika
Kamińska Maria logopedia, ZDW
Kliś Tomasz psycholog
Koepke Agnieszka historia, WOS, WDŻ
Komenda Nina oddział przedszkolny
Kornetowska Joanna matematyka
Kosek Iwona biologia, przyroda, geografia
Kuczyńska Ewelina matematyka, informatyka
Kurczewska Dagmara świetlica, nauczanie indywidualne
Łukowiec Karolina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, świetlica
Łuszczak Anna historia, WOS, historia i społeczeństwo, ZKK
Madajska Emilia świetlica
Muzalewska Daniela religia
Peret Krzysztof język polski, ZDW
Piotrowska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
ks. Płóciennik Łukasz religia
Omiotek Justyna oddział przedszkolny
Radecka Bogumiła oddział przedszkolny
Radosz Paulina świetlica, pedagog
Rogalska Karolina język angielski, plastyka
Rybińska Anita fizyka, matematyka, przyroda, ZDW
Rytka Katarzyna/td>

oddział przedszkolny
Sadowska Ewelina/td>

oddział przedszkolny, świetlica
Schäfer Izabela zkk, świetlica
Sobolak-Joniak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Sojka Tomasz geografia
Stawska Monika język angielski, ZKK, ZDW
Struzik Renata oddział przedszkolny
Strzelecka Wiesława nauczyciel wspomagający
Szulc Grzegorz język angielski, świetlica
Szwed-Salejko Danuta informatyka, historia
Świderek Wojciech wychowanie fizyczne
Trojan Agnieszka język polski
Wilczyńska Joanna informatyka, technika, biblioteka
Wojke Sylwia matematyka, religia
Zając Marta język angielski, logopedia
Ziółkowska Katarzyna/td>

oddział przedszkolny
Żurawska Magdalena chemia