Iwański Janusz

Dyrektor szkoły mgr inż. Janusz Iwański