Termin egzaminu maturalnego poprawkowego

Termin egzaminu maturalnego poprawkowego w sierpniu 2018/2019
w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Pisemny: 20 sierpnia 2019 r. – wtorek godz. 9.00

Ustny: 20 sierpnia 2019 r. – wtorek – godz. 9.00

 

Osoby, które są uprawnione do przystąpienia do egzaminu poprawkowego mogą do niego przystąpić jeżeli złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu (załącznik 7 a_N) w terminie do 10 sierpnia 2019 r. (tj. 7 dni od dnia ogłoszenia wyników).

W dniu egzaminu należy stawić się w szkole najpóźniej o godzinie 8.30 z dowodem osobistym.

Przybory na egzamin należy przynieść zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
w Gdańsku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z dnia  20 sierpnia 2018 r.

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego będą przekazane zainteresowanym w dniu
11 września 2019 r
. Tego dnia będą one również dostępne w Serwisie dla ucznia na stronie internetowej OKE w Gdańsku.