Spotkanie z rodzicami przyszłych oddziałów przedszkolnych – grupa 3 latków,oddziałów zerowych i klas pierwszych

Spotkanie z rodzicami przyszłych oddziałów przedszkolnych grupa 3 – latków, oddziałów zerowych i klas pierwszych Spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami przyszłych oddziałów przedszkolnych- grupa 3 … „Spotkanie z rodzicami przyszłych oddziałów przedszkolnych – grupa 3 latków,oddziałów zerowych i klas pierwszych”